UG 设计9-10月新班开课时间表

2020-09-02 11:36:44 whchedu 33

 

①  9月5日周六白班(UG CAM高级)
9:00-12:00,13:00-16:00


②  9月13日周日白班(UG CAM高级)
9:00-12:00,13:00-16:00


③  9月13日周日白班(UG 冲压模具设计高级)
9:00-12:00,13:00-16:00


④  10月11日周日白班(UG产品设计)
9:00-12:00,13:00-16:00


备注:以上课程也可以安排自由人课程或一对一定制课!