UG 设计12月新班开课时间表

2020-10-21 16:06:33 whchedu 53

①  12月5日周六白班(UG产品设计)

9:00-12:00,13:00-16:00


②  12月13日周日白班(UG CAM数控编程高级)
9:00-12:00,13:00-16:00


备注:以上课程也可以安排自由人课程或一对一定制课!